ÅRSMÖTE- 1 mars kl18.00 – 20.00

i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kronobergs län

logga hjärmkraftkronoberg link to home

Tid

Torsdagen den l mars kl18.00 – 20.00

Plats

 

på Ide & Kunskapscentrum Södra Vallviksvägen 4B i Växjö.
Separat kallelse kommer att skickas ut i god tid fore mötet men anteckna redan nu i dagboken.

Om du vill äta

Naturligtvis krävs ingen anmälan men vill Du/ni äta på mötet måste ni däremot anmäla

antingen per mail el telefon.kontaktuppgifter

MötesOrdförande

Leder vårt lilla årsmöte gör Anna Tenje, ledamot i Regionfullmäktige Kronoberg men säkert mest känd som kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun.

Vid. årsmqtet kommer självfallet allt som hänt ( tex. Ekonomi- verksamhetsberättelse) att behandlas

men även.året som ligger framför oss. Kom och påverka framtiden!
Styrelsen har under året bestått av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Storleken på den nya
styrelsen bestäms på årsmötet (vi skulle gärna varit någon till) Förslag på nya ledamöter lämnas till
undertecknad, någon valberedning har vi tyvärr inte. Ytterligare inf, kontakta Ordföranden
Lätt förtäring serveras och allt är naturligtvis kostnadsfritt.
Välkomna på årsmöte den l mars!

Comments are Disabled