Posts in Category: administrativt

medelande från Ordföranden-2021

Hjärnskadeförbundet

HJÄRN KRAFT

Kronobergs län

Hej!

Förra året blev inte alls bra, varken för världen eller Hjärnkraft Kronoberg. Förhoppningsvis återgår vi

till ett stabilare/normalare tillstånd under detta år.

Under fjolåret fick föreningens verksamhet begränsas till det minimala, det var bara årsmöte vi kunde genomföra. Ett mycket annorlunda årsmöte i ett partytält ute i Carola/Evert Karlssons trädgård efter sommaren.

Första halvåret i år verkar bli en förlängning av det förra, kanske det får bli årsmöte i partytältet i år också? Kallelse kommer men var/när årsmötet kan genomföras är mycket-mycket osäkert i dagsläget.

En sak som däremot är säker är att Ide & Kunskapscentrum kommer att flytta från Vallhagen till FCV

företagscentrum (där Alvex finns) i västra Växjö. De flesta av föreningarna som hyrt lokaler på

Vallhagen kommer att följa med, tyvärr inte alla.

Flytten kommer att genomföras under första halvåret 2021.

Anledningarna till flytten är två: 1. Hyran är för hög på Vallhagen.

  1. . Växjö kommun, som äger fastigheten vill bli av med” oss”,

de behöver lokalerna till sin egen verksamhet.

Avslutar med något roligt. Förbundet arrangerar till sommaren för 10-året i rad (dock inte det förra) Barn/Familjeläger på Valjevikens folkhögskola. Inbjudan bifogas, sprid gärna till vänner och bekanta.

Sommarlager barn-och-familjer

Vill Du ha den på E-post så maila mig.

Per-erik@hjarnkraft. se

Ett annat är att förbundet anordnar digital utbildning den 26 maj: Tema: Hjärnskakning. Vill Du ha

inbjudan digitalt så maila.

Med hopp om ett bättre år 2021 än det förra.

Lessebo 2021 03 11

Per-Erik Nilsson

Ordförande

0478-109 30 0704-41 32 55

Per-erik@hjarnkraft. se

Ordföranden informerar

Du håller just nu i Hjärnkraft Kalmar läns första medlemsblad i handen, i framtiden bildas förhoppningsvis ett Hjärnkraft Sydost bestående av de tre länen i sydöstra delen av landet Blekinge/Kalmar/Kronobergs län.

 Då kommer det att bli ett medlemsblad för alla tre länen.

 Vi är helt enkelt för få innevånare i de tre länen,

 vi måste effektivisera och bli bättre på allt.

Detta medlemsblad kommer att skickas till alla i de tre länen. På sikt har vi

förhoppningsvis gemensamt kansli/ kanslisthemsida – aktiviteter etc.

Innan det formella och demokratiska beslutet är fattat kör vi en ” lightversion”.

Alla medlemmar är välkomna på alla aktiviteter som anordnas i de tre länen,

när aktiviteterna subventioneras av arrangerande län kommer Din länsförening

att kompensera dig, eftersom alla ska betala lika mycket (lite).

Länkar

Medlemsblad-2019-1sid-2_av_2

 

Per-Erik Nilsson

Ordförande i Hjärnkraft

Kalmar/Kronoberg/Blekinge län

ÅRSMÖTE- 1 mars kl18.00 – 20.00

i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kronobergs län

logga hjärmkraftkronoberg link to home

Tid

Torsdagen den l mars kl18.00 – 20.00

Plats

 

på Ide & Kunskapscentrum Södra Vallviksvägen 4B i Växjö.
Separat kallelse kommer att skickas ut i god tid fore mötet men anteckna redan nu i dagboken.

Om du vill äta

Naturligtvis krävs ingen anmälan men vill Du/ni äta på mötet måste ni däremot anmäla

antingen per mail el telefon.kontaktuppgifter

MötesOrdförande

Leder vårt lilla årsmöte gör Anna Tenje, ledamot i Regionfullmäktige Kronoberg men säkert mest känd som kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun.

Vid. årsmqtet kommer självfallet allt som hänt ( tex. Ekonomi- verksamhetsberättelse) att behandlas

men även.året som ligger framför oss. Kom och påverka framtiden!
Styrelsen har under året bestått av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Storleken på den nya
styrelsen bestäms på årsmötet (vi skulle gärna varit någon till) Förslag på nya ledamöter lämnas till
undertecknad, någon valberedning har vi tyvärr inte. Ytterligare inf, kontakta Ordföranden
Lätt förtäring serveras och allt är naturligtvis kostnadsfritt.
Välkomna på årsmöte den l mars!

test

PerErik bli medlem