Posts in Category: administrativt

Ordföranden informerar

Du håller just nu i Hjärnkraft Kalmar läns första medlemsblad i handen, i framtiden bildas förhoppningsvis ett Hjärnkraft Sydost bestående av de tre länen i sydöstra delen av landet Blekinge/Kalmar/Kronobergs län.

 Då kommer det att bli ett medlemsblad för alla tre länen.

 Vi är helt enkelt för få innevånare i de tre länen,

 vi måste effektivisera och bli bättre på allt.

Detta medlemsblad kommer att skickas till alla i de tre länen. På sikt har vi

förhoppningsvis gemensamt kansli/ kanslisthemsida – aktiviteter etc.

Innan det formella och demokratiska beslutet är fattat kör vi en ” lightversion”.

Alla medlemmar är välkomna på alla aktiviteter som anordnas i de tre länen,

när aktiviteterna subventioneras av arrangerande län kommer Din länsförening

att kompensera dig, eftersom alla ska betala lika mycket (lite).

Länkar

Medlemsblad-2019-1sid-2_av_2

 

Per-Erik Nilsson

Ordförande i Hjärnkraft

Kalmar/Kronoberg/Blekinge län

ÅRSMÖTE- 1 mars kl18.00 – 20.00

i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kronobergs län

logga hjärmkraftkronoberg link to home

Tid

Torsdagen den l mars kl18.00 – 20.00

Plats

 

på Ide & Kunskapscentrum Södra Vallviksvägen 4B i Växjö.
Separat kallelse kommer att skickas ut i god tid fore mötet men anteckna redan nu i dagboken.

Om du vill äta

Naturligtvis krävs ingen anmälan men vill Du/ni äta på mötet måste ni däremot anmäla

antingen per mail el telefon.kontaktuppgifter

MötesOrdförande

Leder vårt lilla årsmöte gör Anna Tenje, ledamot i Regionfullmäktige Kronoberg men säkert mest känd som kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun.

Vid. årsmqtet kommer självfallet allt som hänt ( tex. Ekonomi- verksamhetsberättelse) att behandlas

men även.året som ligger framför oss. Kom och påverka framtiden!
Styrelsen har under året bestått av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Storleken på den nya
styrelsen bestäms på årsmötet (vi skulle gärna varit någon till) Förslag på nya ledamöter lämnas till
undertecknad, någon valberedning har vi tyvärr inte. Ytterligare inf, kontakta Ordföranden
Lätt förtäring serveras och allt är naturligtvis kostnadsfritt.
Välkomna på årsmöte den l mars!

test

PerErik bli medlem