Posts in Category: medlemsaktivitet

medelande från Ordföranden-2021

Hjärnskadeförbundet

HJÄRN KRAFT

Kronobergs län

Hej!

Förra året blev inte alls bra, varken för världen eller Hjärnkraft Kronoberg. Förhoppningsvis återgår vi

till ett stabilare/normalare tillstånd under detta år.

Under fjolåret fick föreningens verksamhet begränsas till det minimala, det var bara årsmöte vi kunde genomföra. Ett mycket annorlunda årsmöte i ett partytält ute i Carola/Evert Karlssons trädgård efter sommaren.

Första halvåret i år verkar bli en förlängning av det förra, kanske det får bli årsmöte i partytältet i år också? Kallelse kommer men var/när årsmötet kan genomföras är mycket-mycket osäkert i dagsläget.

En sak som däremot är säker är att Ide & Kunskapscentrum kommer att flytta från Vallhagen till FCV

företagscentrum (där Alvex finns) i västra Växjö. De flesta av föreningarna som hyrt lokaler på

Vallhagen kommer att följa med, tyvärr inte alla.

Flytten kommer att genomföras under första halvåret 2021.

Anledningarna till flytten är två: 1. Hyran är för hög på Vallhagen.

  1. . Växjö kommun, som äger fastigheten vill bli av med” oss”,

de behöver lokalerna till sin egen verksamhet.

Avslutar med något roligt. Förbundet arrangerar till sommaren för 10-året i rad (dock inte det förra) Barn/Familjeläger på Valjevikens folkhögskola. Inbjudan bifogas, sprid gärna till vänner och bekanta.

Sommarlager barn-och-familjer

Vill Du ha den på E-post så maila mig.

Per-erik@hjarnkraft. se

Ett annat är att förbundet anordnar digital utbildning den 26 maj: Tema: Hjärnskakning. Vill Du ha

inbjudan digitalt så maila.

Med hopp om ett bättre år 2021 än det förra.

Lessebo 2021 03 11

Per-Erik Nilsson

Ordförande

0478-109 30 0704-41 32 55

Per-erik@hjarnkraft. se

Årsmöte I Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft I Kronobergs län

Kallelse till årsmöteI Hjämskadeförbundet HjärnkraftI Kronobergs län

Onsdagen den 18 mars kl 17.00 – 19.00  Kallelse-till arsmote
Ide & Kunskapscentrum
Södra Vallviksvägen 4 B i Växjö
Föreningen bjuder på lätt förtäring
Anmäl deltagande till undertecknad senast den 13/3
Per-Erik Nilsson
Ordf.
0478-109 30 0704-41 32 55

Julmys

Hjärnskadeförbundet
HJÄRN KRAFT
Kronobergs län
Hej!
Du/ni är hjärtligt välkomna på ett tidigt “julmys” på Vallgården i Växjö.

Föreningen bjuder på “julig landgång”
Var: Vallgården Södra Vallviksvägen 4 bi Växjö (nere på Teleborg)
När: Torsdagen 21 november kl 17.00 – 19.00
ANMÄLAN måste vi ha för att kunna köpa rätt antal landgångar.
Ring/maila undertecknad!
Lessebo 19 11 07
Per-Erik Nilsson
Ordförande
0478-10930 0704-413255
P.er-erik@ hjarnkraft. se

utflykt Med Solbussen till Kosta

Följ med oss på en utflykt till Kosta den 14 september med Solbussen!
Allt är anpassat – alla kan följa med. En fantastisk dag som innehåller mycket.
Vi besöker Safariparken – vi äter lunch på Kosta Boda Art hotell – och får en guidad visning på
glasmuseet.

Allt detta för endast 200 kr! Vi avslutar dagen med shopping på Kosta outlet.
Medlemmar från Kronoberg går på Solbussen i Lessebo och de från Blekinge går på i Kalmar.

Anmälan gör du senast 12 augusti till:
Monica Roske telefon: 0708-426 431
E post: kalmar@hjarnkraft.se
Per-Erik Nilsson telefon: 0478-109 30
. E post: per-erik.nilsson@hjarnkraft.se

Ordföranden informerar

Du håller just nu i Hjärnkraft Kalmar läns första medlemsblad i handen, i framtiden bildas förhoppningsvis ett Hjärnkraft Sydost bestående av de tre länen i sydöstra delen av landet Blekinge/Kalmar/Kronobergs län.

 Då kommer det att bli ett medlemsblad för alla tre länen.

 Vi är helt enkelt för få innevånare i de tre länen,

 vi måste effektivisera och bli bättre på allt.

Detta medlemsblad kommer att skickas till alla i de tre länen. På sikt har vi

förhoppningsvis gemensamt kansli/ kanslisthemsida – aktiviteter etc.

Innan det formella och demokratiska beslutet är fattat kör vi en ” lightversion”.

Alla medlemmar är välkomna på alla aktiviteter som anordnas i de tre länen,

när aktiviteterna subventioneras av arrangerande län kommer Din länsförening

att kompensera dig, eftersom alla ska betala lika mycket (lite).

Länkar

Medlemsblad-2019-1sid-2_av_2

 

Per-Erik Nilsson

Ordförande i Hjärnkraft

Kalmar/Kronoberg/Blekinge län

Årsmöte

 

Onsdagen den 13 mars kl 18.00- 20.00

ladda ner Kallelse

kallelse Årsmöte

Hjärnkrafts inspirationshelg20-21/10

hämta hem inbjudan/program nedan

Hjarnkrafts_inspirationshelg

När:  Lördag 20 oktober -söndag 21 oktober
Plats:  Ädelfors folkhögskola, Vetlanda
Målgrupp:
Anhöriga till personer med förvärvad
hjärnskada och deras närstående

 

 Antalet platser är begränsade. Kostnaden för helgen är
500 kronor per person. Resebidrag utgår vid kostnad
över 200 kronor (maximalt 810 kr per kalenderår).
Enligt bidragsreglerna måste deltagarna vara eller bli
medlemmar i Hjärnkraft.
Anmälan sker direkt till: Monica Roske, via e-post till anmalan@hjarnkraft.se
För mer information kontakta gärna:
Karin Karlsson, ka.e.karlsson@gmail.com,

Tel 070 -433 82 43

eller Per-Erik Nilsson, per-erik@hjarnkraft.se,

Tel 070-441 32 55

varmt välkommen

 

 

 

 

 Syfte: Att ge anhöriga bättre kunskap om sin roll och vilka rättigheter de har. Ge kunskaper och inspiration för att få livssituationen att f fungera bättre. Byta erfarenheter med andra i liknande situation samt ge information om studier på folkhögskola
Lördagen den 20 oktober
11.00
Ankomst/Incheckning
12.00
Lunch
13.00
Att studera på folkhögskola, Presentation av skolan med ordpromenad för att lära
Känna skolan och varandra. Genomgång av programmet.
14.00
Föreläsningen: Ingela Ljunggren Törnblad, hjärnskadekoordinator Skåne.
Parallellt för närstående: Ett gott liv-Rörelse och goda kosttips.
15.00
Kaffe
15.30
Föreläsning och parallellaktiviteter-fortsätter;
16.30
Kort paus
16.40
NKA -vad kan Nationellt kompetenscentrum för anhöriga göra för mig?
Material från NKA presenteras av Kerstin Söderberg, Hjärnkraft
Möjlighet till relax och bastu innan middagen.
19.00 Må Bra vid ett härligt middagsbord, därefter samkväm med underhållning.

 

 Söndagen den 21 oktober
07.30 Frukost
09.00 FRAMSTEG -FRAMT! DSDRÖMMAR-FÖRSTÅELSE-en workshop där vi samtalar kring det viktiga i att kunna vara nöjd och tacksam för framsteg, att våga drömma och att kunna säga ifrån hur just du som anhörig vill bli bemött. Parallellt pratar närstående om samma saker, ur sitt perspektiv. Kerstin Söderberg, Hjärnkraft
10.30 Kaffe
11.00 Må bra av uteaktiviteter
12.30 Lunch
13.30 Ideologi. Vad står Hjärnkraft för? Hjärnkrafts aktiviteter. Per-Erik Nilsson samt Kerstin Söderberg, Hjärnkraft

15.00 Kaffe -hemfärd
l samverkan mellan Ädelfors folkhögskola och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

 

 

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen i en förening/företag ÄR föreningen/företaget och med endast 4 st i föreningens styrelse blir arbetsbelastningen för dessa ohållbar

Om vi vill att även i framtiden ha en hjärnkraft-förening i Växjö/Kronoberg blir vi tvungna att engagera oss i styrelsearbetet ett par timmar någon kväll i månaden har väl de flesta av oss tid/ork att lägga på styrelsearbetet stäng bara av TV:n

Jag för min del arbetar förutom att jag håller i webbplatsen även inom politiken med våra frågor/problem viket sammanlagt tar all kraft jag har eftersom även jag är drabbad av en traumatisk hjärnskada

Så varför inte testa med ett e-post-brev till per-erik det behövs inga speciella förkunskaper bara vanligt föreningsarbete och vilja att lära sig något nytt

Barn och familjeläger 2018__

 

""

 

""För sjunde året i rad anordnar förbundet ett läger för familjer där ett av barnen har en förvärvad hjärnskada. Föräldrar (eller andra vårdnadshavare alternativt närstående) -syskon , alla i familjen är välkomna. Naturligtvis är även personliga assistenter för de skadade barn som behöver det, med på vistelsen.

Plats

 

Precis som förra sommaren är vi på Mättinge kurs/fritidsgård utanför Trosavid den Sörmländska kusten. En

fantastisk anläggning, anpassad, tillgängligt,

god mat, en underbar natur med Östersjön på framsidan och med storskogen bakom anläggningen. Under vistelsen bor vi i stugor, en familj i varje. Vid vackert väder äter vi ute på den fantastiska terrassen med utsikt över havet.

inbjudan

Under dagarna kommer vi att genomföra många aktiviteter både för barn

och föräldrarna, en del är gemensamma, andra var för sig. En fritidsledare från Valjeviken är med oss de flesta av dagarna.

Mättinge är utrustade med ett antal båtar, en av dem är anpassad för personer i rullstol.

Fritidsledaren och vaktmästaren är båda sjövana och våra chaufförer på sjön.

Alla deltagare måste vara medlemmar i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, detta av två orsaker:

  1. Förbundet har fått fondmedel tilllägret för sina medlemmar. bli medlem
  2. Deltagarna/medlemmarna är olycksfallsförsäkrade under vistelsen.

Anmälan kan skickas till: per-erik@hjarnkraft.se

Tid: 30 juli -3 augusti 2018.
Plats: Mättinge utanför Trosa.
Pris: Lägret arrangeras utan vinstintresse av Hjärnkraft
Förbundet söker fondmedel till större delen av kostnaden.
Förra årets avgift blev 1.100 kr/deltagare. Avgiften i år
fastställs senare under våren.

Vad behöver Du veta för att klara av en samhällskris?

Vi ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi ska ha vatten, mat, värme, mediciner och kunna få information av myndigheterna.

Ett flertal svenska kommuner men även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB förmedlar denna så viktiga kunskap till oss.

Tisdagen 26 september kl 18. 00 är Du välkommen till
Residenset, Växjö

 

Nytt Datum

Det nya datumet är 31/10 -2017 samma tid 18.00 och plats Residenset

Anmäl dig till

info@iokc.se

Telefon 0470-71 10 50