information om Brottsofferjouren

  • Vad är Brottsofferjouren?Brottsofferjouren Bäxjö
  • Vilken roll spelar Brottsofferjouren?
  • Hur arbetar Brottsofferjouren?
  • Hur kan Du och jag ha nytta av Brottsofferjouren?

Många utsätts for olika brott i vardagen och kan då få hjälp av Brottsofferjouren.

Tid

Onsdagen 21 februari kl18. 00

Plats

Vallhagen, Södra Vallviksvägen 4 B, Växjö

har Ide -&Kunskapscentrum bjudit in Brottsofferjourens representanter i Växjö
till ett~informationsmöte :·På mötet kommer vi att få all information om
föreningen och vad de hjälper brottsutsatta människor med.

Anmäl Dig till: info@iokc eller 0470-71 10 50

Ange ev matallergier!
Välkommen hälsar Ide -och Kunskapscentrum l
Per Kemell Knutsson
Verksamhetschef
0470-223 99
Vänligen sprid

Comments are Disabled