medelande från Ordföranden-2021

Hjärnskadeförbundet

HJÄRN KRAFT

Kronobergs län

Hej!

Förra året blev inte alls bra, varken för världen eller Hjärnkraft Kronoberg. Förhoppningsvis återgår vi

till ett stabilare/normalare tillstånd under detta år.

Under fjolåret fick föreningens verksamhet begränsas till det minimala, det var bara årsmöte vi kunde genomföra. Ett mycket annorlunda årsmöte i ett partytält ute i Carola/Evert Karlssons trädgård efter sommaren.

Första halvåret i år verkar bli en förlängning av det förra, kanske det får bli årsmöte i partytältet i år också? Kallelse kommer men var/när årsmötet kan genomföras är mycket-mycket osäkert i dagsläget.

En sak som däremot är säker är att Ide & Kunskapscentrum kommer att flytta från Vallhagen till FCV

företagscentrum (där Alvex finns) i västra Växjö. De flesta av föreningarna som hyrt lokaler på

Vallhagen kommer att följa med, tyvärr inte alla.

Flytten kommer att genomföras under första halvåret 2021.

Anledningarna till flytten är två: 1. Hyran är för hög på Vallhagen.

  1. . Växjö kommun, som äger fastigheten vill bli av med” oss”,

de behöver lokalerna till sin egen verksamhet.

Avslutar med något roligt. Förbundet arrangerar till sommaren för 10-året i rad (dock inte det förra) Barn/Familjeläger på Valjevikens folkhögskola. Inbjudan bifogas, sprid gärna till vänner och bekanta.

Sommarlager barn-och-familjer

Vill Du ha den på E-post så maila mig.

Per-erik@hjarnkraft. se

Ett annat är att förbundet anordnar digital utbildning den 26 maj: Tema: Hjärnskakning. Vill Du ha

inbjudan digitalt så maila.

Med hopp om ett bättre år 2021 än det förra.

Lessebo 2021 03 11

Per-Erik Nilsson

Ordförande

0478-109 30 0704-41 32 55

Per-erik@hjarnkraft. se

Comments are Disabled