Medelande från ordföranden

Hej !
Tidigt i våras blev fickjag tillfrågad av valberedningen i Hjärnkraft Kalmar om att bli ordförande i
länet. Tackade ja med en viktig “baktanke” Att på sikt kunna bilda ett Hjärnkraft Sydost.
Kalmar/Kronoberg/Blekinge län

(kanske lönköpings län också) har ett gemensamt aktivitetsprogram, · ·

Samarbete

kanske gemensamt kansli, kanske på sikt också gemensamt anställd kanslist.
Men med egen ekonomi, dagens bidragssystem bygger helt på att föreningen verkar inom länet.4
Utflykten 4/9 och Inspirationshelg 20-21 /1 O bygger helt och hållet på
samarbete mellan föreningarna.


detta meddelande aktualiserar att Ni återigen läser mitt inlägg och handlar Styrelsen   

kursiv stil admin tillgg

Comments are Disabled