Medlemsbladet

Hej!

DU/Ni har just fått Hjärnkraft Kalmar Läns första medlemsblad, ett medlemsblad som

förhoppningsvis snart heter bara Hjärnkraft Sydost och skickas ut till/informerar ALLA medlemmar i

Blekinge/Kronoberg/Kalmar län.

Redan nu får ALLA medlemmar delta i aktiviteter i grannlänen. Din förening står för alla

subventioner. ALLA betalar lika lite för att delta!

Utflykten till Kosta 14 september är ett bra exempel.

Medlemmar från Blekinge ansluter i Kalmar, de från Kronoberg utanför COOP i Lessebo! (se

information på Medlemsbladet sid 1)

Vinterkursen 1–2 november på Ädelfors folkhögskola ett annat

(se information på Medlemsblad sid 1)

Vi ordnar transport Kalmar – Ädelfors.

Hoppas ni kan följa med på utflykten vinterkurs på Ädelfors!

Ring till kanslisten Monica Roske i Kalmar och anmäl!

Lessebo 19 08 15

Per-Erik Nilsson

Ordförande

0478-109 30 0704-4132 55

Comments are Disabled