Om oss

 

Hjärnkrafts mål

Hjärnkrafts mål för 25 – år sedan när föreningen bildades var att alla som skadas ska få optimal rehabilitering, det vill säga mest gynnsamma rehabilitering för att få snabbast återställande av förlorad funktion, och att alla anhöriga ska få bästa möjliga stöd och information. Så ser målet fortfarande ut.

Mycket har Blivit bättre

under de senaste  25- åren, säkerligen har förbundet bidragit till denna utveckling. Uttrycket ”icke rehabiliteringsbar” användes flitigt i vården, allvarligt skadade förpassades till långvården och till psykiatriska avdelningar, utan någon som helst form av rehabilitering och stimulans.

varför hjärnkraft?

Föreningen bildades av anhöriga som inte accepterade att deras skadade barn behandlades på detta viset.

Stora vinster för samhället och individen.

Med en allsidig och målmedveten rehabilitering kan de flesta skadade uppnå både bättre fysiska och kognitiva förmågor och kan leva ett gott liv. Det blir stora vinster både för samhället och Individen.(ökad livskvalitet)

Vad kostar en hjärnskada?

Det som verkligen blir dyrt, säger  Ingvar Nilsson, nationalekonom vid Institutet för socialekologisk ekonomi, är att avstå från rehabilitering se föreläsning

 

Länk till riksförbundets sida Om hjärnskador

De framsteg som uppnåtts, tex. införandet av LSS, bättre kunskap/rehabiliteringsmetoder, förändrat synsätt håller tyvärr på att reduceras av sämre ekonomiska förutsättningar i landsting/kommuner.

Socialstyrelsens senaste kartläggning av landstingens rehabiliteringsresurser ger tydligt besked. se mer om detta på UR-play

Resurserna i länen är skiftande, de möjligheter till fullgod rehabilitering av den skadade har beror alltför mycket på var Du bor och vilken ålder Du har!

se avsnitt ur hjärnskadeforum 2013

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är det lilla förbundet med det stora hjärtat och det behövs lika mycket i dag som för 25 – år sedan!

  • Besöka patienter och deras anhöriga på Rehabiliteringskliniken i Växjö regelbundet.
  • Verka för en effektiv rehabilitering i länet.

urklipp verksamhetsplan 2015 för Hjärnkraftkronoberg

 

Välkommen i förbundet,bli medlem

besök gärna förbundets hemsida Hjarnkraft.nu

Tidningen Hjänkraft är vår medlemstidning provläs

Prenumerera på tidningen

övriga länkar av intresse.

Hjärnskadeforum

Hjärnguiden

Aktahuvudet

Hjärnfonden