Årsmöte

 

Onsdagen den 13 mars kl 18.00- 20.00

ladda ner Kallelse

kallelse Årsmöte

Hjärnkrafts inspirationshelg20-21/10

hämta hem inbjudan/program nedan

Hjarnkrafts_inspirationshelg

När:  Lördag 20 oktober -söndag 21 oktober
Plats:  Ädelfors folkhögskola, Vetlanda
Målgrupp:
Anhöriga till personer med förvärvad
hjärnskada och deras närstående

 

 Antalet platser är begränsade. Kostnaden för helgen är
500 kronor per person. Resebidrag utgår vid kostnad
över 200 kronor (maximalt 810 kr per kalenderår).
Enligt bidragsreglerna måste deltagarna vara eller bli
medlemmar i Hjärnkraft.
Anmälan sker direkt till: Monica Roske, via e-post till anmalan@hjarnkraft.se
För mer information kontakta gärna:
Karin Karlsson, ka.e.karlsson@gmail.com,

Tel 070 -433 82 43

eller Per-Erik Nilsson, per-erik@hjarnkraft.se,

Tel 070-441 32 55

varmt välkommen

 

 

 

 

 Syfte: Att ge anhöriga bättre kunskap om sin roll och vilka rättigheter de har. Ge kunskaper och inspiration för att få livssituationen att f fungera bättre. Byta erfarenheter med andra i liknande situation samt ge information om studier på folkhögskola
Lördagen den 20 oktober
11.00
Ankomst/Incheckning
12.00
Lunch
13.00
Att studera på folkhögskola, Presentation av skolan med ordpromenad för att lära
Känna skolan och varandra. Genomgång av programmet.
14.00
Föreläsningen: Ingela Ljunggren Törnblad, hjärnskadekoordinator Skåne.
Parallellt för närstående: Ett gott liv-Rörelse och goda kosttips.
15.00
Kaffe
15.30
Föreläsning och parallellaktiviteter-fortsätter;
16.30
Kort paus
16.40
NKA -vad kan Nationellt kompetenscentrum för anhöriga göra för mig?
Material från NKA presenteras av Kerstin Söderberg, Hjärnkraft
Möjlighet till relax och bastu innan middagen.
19.00 Må Bra vid ett härligt middagsbord, därefter samkväm med underhållning.

 

 Söndagen den 21 oktober
07.30 Frukost
09.00 FRAMSTEG -FRAMT! DSDRÖMMAR-FÖRSTÅELSE-en workshop där vi samtalar kring det viktiga i att kunna vara nöjd och tacksam för framsteg, att våga drömma och att kunna säga ifrån hur just du som anhörig vill bli bemött. Parallellt pratar närstående om samma saker, ur sitt perspektiv. Kerstin Söderberg, Hjärnkraft
10.30 Kaffe
11.00 Må bra av uteaktiviteter
12.30 Lunch
13.30 Ideologi. Vad står Hjärnkraft för? Hjärnkrafts aktiviteter. Per-Erik Nilsson samt Kerstin Söderberg, Hjärnkraft

15.00 Kaffe -hemfärd
l samverkan mellan Ädelfors folkhögskola och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

 

 

Bussutflykt till Åsnens Nationalpark4/9

Hjärnkraft Kalmar län gör en bussutflykt tisdagen den 4/9. Resan går till Åsnens nationalpark. Vi från Kronoberg får hänga på, fortfarande finns nog möjlighet att följa med men maila Monica Roske (kanslist i Kalmar) hjarnkraftikalmar@fsokalmarlan.se (samma priser för medlemmar i Kronoberg) 200:- inkl lunch på Huseby.

Medelande från ordföranden

Hej !
Tidigt i våras blev fickjag tillfrågad av valberedningen i Hjärnkraft Kalmar om att bli ordförande i
länet. Tackade ja med en viktig “baktanke” Att på sikt kunna bilda ett Hjärnkraft Sydost.
Kalmar/Kronoberg/Blekinge län

(kanske lönköpings län också) har ett gemensamt aktivitetsprogram, · ·

Samarbete

kanske gemensamt kansli, kanske på sikt också gemensamt anställd kanslist.
Men med egen ekonomi, dagens bidragssystem bygger helt på att föreningen verkar inom länet.4
Utflykten 4/9 och Inspirationshelg 20-21 /1 O bygger helt och hållet på
samarbete mellan föreningarna.


detta meddelande aktualiserar att Ni återigen läser mitt inlägg och handlar Styrelsen   

kursiv stil admin tillgg

Grilleftermiddag på landet

 

Fredagen den 13 Juli kl. 14 .00 – 18.00 samlas vi i mitt uterum för en trevlig eftermiddag.adress

Du /ni  med: något att grilla

något att dricka till

Resten ordnar jag.

ANMÄLAN till undertecknad senast tisdag i samma vecka kontaktuppgifter Per-Erik

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen i en förening/företag ÄR föreningen/företaget och med endast 4 st i föreningens styrelse blir arbetsbelastningen för dessa ohållbar

Om vi vill att även i framtiden ha en hjärnkraft-förening i Växjö/Kronoberg blir vi tvungna att engagera oss i styrelsearbetet ett par timmar någon kväll i månaden har väl de flesta av oss tid/ork att lägga på styrelsearbetet stäng bara av TV:n

Jag för min del arbetar förutom att jag håller i webbplatsen även inom politiken med våra frågor/problem viket sammanlagt tar all kraft jag har eftersom även jag är drabbad av en traumatisk hjärnskada

Så varför inte testa med ett e-post-brev till per-erik det behövs inga speciella förkunskaper bara vanligt föreningsarbete och vilja att lära sig något nytt

Ungdomsläger

 

30 maj – 3 juni anordnar Hjärnkraft i samarbete med “Min Stora Dag” ett sommarläger med inriktning på hästar/ridning på Söderåsens Forsgård i Skåne. Du som är 14-18 år, har en förvärvad hjärnskada,

är/blir medlem i förbundet, har med den hjälp Du behöver med på lägret (föräldrar/personliga assistenter) är välkommen!

Lägret är kostnadsfritt/resorna betalda. Mer inf) ..,medlemstidningen och av PerErik

Barn och familjeläger 2018__

 

""

 

""För sjunde året i rad anordnar förbundet ett läger för familjer där ett av barnen har en förvärvad hjärnskada. Föräldrar (eller andra vårdnadshavare alternativt närstående) -syskon , alla i familjen är välkomna. Naturligtvis är även personliga assistenter för de skadade barn som behöver det, med på vistelsen.

Plats

 

Precis som förra sommaren är vi på Mättinge kurs/fritidsgård utanför Trosavid den Sörmländska kusten. En

fantastisk anläggning, anpassad, tillgängligt,

god mat, en underbar natur med Östersjön på framsidan och med storskogen bakom anläggningen. Under vistelsen bor vi i stugor, en familj i varje. Vid vackert väder äter vi ute på den fantastiska terrassen med utsikt över havet.

inbjudan

Under dagarna kommer vi att genomföra många aktiviteter både för barn

och föräldrarna, en del är gemensamma, andra var för sig. En fritidsledare från Valjeviken är med oss de flesta av dagarna.

Mättinge är utrustade med ett antal båtar, en av dem är anpassad för personer i rullstol.

Fritidsledaren och vaktmästaren är båda sjövana och våra chaufförer på sjön.

Alla deltagare måste vara medlemmar i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, detta av två orsaker:

  1. Förbundet har fått fondmedel tilllägret för sina medlemmar. bli medlem
  2. Deltagarna/medlemmarna är olycksfallsförsäkrade under vistelsen.

Anmälan kan skickas till: per-erik@hjarnkraft.se

Tid: 30 juli -3 augusti 2018.
Plats: Mättinge utanför Trosa.
Pris: Lägret arrangeras utan vinstintresse av Hjärnkraft
Förbundet söker fondmedel till större delen av kostnaden.
Förra årets avgift blev 1.100 kr/deltagare. Avgiften i år
fastställs senare under våren.

information om Brottsofferjouren

  • Vad är Brottsofferjouren?Brottsofferjouren Bäxjö
  • Vilken roll spelar Brottsofferjouren?
  • Hur arbetar Brottsofferjouren?
  • Hur kan Du och jag ha nytta av Brottsofferjouren?

Många utsätts for olika brott i vardagen och kan då få hjälp av Brottsofferjouren.

Tid

Onsdagen 21 februari kl18. 00

Plats

Vallhagen, Södra Vallviksvägen 4 B, Växjö

har Ide -&Kunskapscentrum bjudit in Brottsofferjourens representanter i Växjö
till ett~informationsmöte :·På mötet kommer vi att få all information om
föreningen och vad de hjälper brottsutsatta människor med.

Anmäl Dig till: info@iokc eller 0470-71 10 50

Ange ev matallergier!
Välkommen hälsar Ide -och Kunskapscentrum l
Per Kemell Knutsson
Verksamhetschef
0470-223 99
Vänligen sprid

ÅRSMÖTE- 1 mars kl18.00 – 20.00

i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kronobergs län

logga hjärmkraftkronoberg link to home

Tid

Torsdagen den l mars kl18.00 – 20.00

Plats

 

på Ide & Kunskapscentrum Södra Vallviksvägen 4B i Växjö.
Separat kallelse kommer att skickas ut i god tid fore mötet men anteckna redan nu i dagboken.

Om du vill äta

Naturligtvis krävs ingen anmälan men vill Du/ni äta på mötet måste ni däremot anmäla

antingen per mail el telefon.kontaktuppgifter

MötesOrdförande

Leder vårt lilla årsmöte gör Anna Tenje, ledamot i Regionfullmäktige Kronoberg men säkert mest känd som kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun.

Vid. årsmqtet kommer självfallet allt som hänt ( tex. Ekonomi- verksamhetsberättelse) att behandlas

men även.året som ligger framför oss. Kom och påverka framtiden!
Styrelsen har under året bestått av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Storleken på den nya
styrelsen bestäms på årsmötet (vi skulle gärna varit någon till) Förslag på nya ledamöter lämnas till
undertecknad, någon valberedning har vi tyvärr inte. Ytterligare inf, kontakta Ordföranden
Lätt förtäring serveras och allt är naturligtvis kostnadsfritt.
Välkomna på årsmöte den l mars!