Vad behöver Du veta för att klara av en samhällskris?

Vi ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi ska ha vatten, mat, värme, mediciner och kunna få information av myndigheterna.

Ett flertal svenska kommuner men även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB förmedlar denna så viktiga kunskap till oss.

Tisdagen 26 september kl 18. 00 är Du välkommen till
Residenset, Växjö

 

Nytt Datum

Det nya datumet är 31/10 -2017 samma tid 18.00 och plats Residenset

Anmäl dig till

info@iokc.se

Telefon 0470-71 10 50

Comments are Disabled